A.A. van Beek Fonds

De Stichting A.A. van Beek Fonds is in 1923 opgericht door de heer A.A. van Beek. Per 1 januari 2018 is het vermogen van de stichting overgedragen aan een Fonds op Naam binnen het Erasmus Trustfonds. De doelstelling van dit fonds is: de bevordering van het wetenschappelijk onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in het bijzonder door begaafde studenten – en eventueel andere personen, aan genoemde universiteit verbonden of op enigerlei wijze daarbij betrokken – in de gelegenheid te stellen door een verblijf in het buitenland zich nader praktisch te bekwamen of hun studie aan te vullen en voort te zetten.

In lijn met de doelstelling van het fonds ondersteunt het A.A. van Beek Fonds aanvragen in de categorie ‘Student Support’. Hier vindt u meer informatie over het indienen van een aanvraag in de categorie ‘Student Support’ bij het A.A. van Beek Fonds.

Het fonds vraagt met name voormalige studenten die voor hun verblijf in het buitenland een stipendium hebben ontvangen, wanneer hun maatschappelijke situatie dat toelaat, het fonds te gedenken, opdat met de uitbreiding van de internationalisatie meer studenten kunnen worden geholpen.

Lees het laatste nieuws over het A. A. van Beek Fonds hier.