Dementie onder Marokkaanse patiënten vier keer hoger

In de jaren ‘60 was in Nederland een grote vraag naar arbeidskrachten te zien. Zo kwamen Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten richting Nederland. Tegenwoordig vormen zij de grootste groep minderheden in Nederland.​ Het blijkt dat onder Marokkaans-Nederlandse patiënten dementie vier keer vaker voorkomt dan onder Nederlandse patiënten.

In Nederland zijn de geheugenklinieken hier niet goed op voorbereid. Zo wordt bij neuropsychologische testen voor diagnostisering gebruik gemaakt van westerse voorwerpen, terwijl deze voor Marokkaans-Nederlandse patiënten onbekend zijn. Ook is er in de behandeling geen oog voor culturele verschillen.

Sanne Franzen, Neuropsycholoog en PhD-kandidaat aan het EMC, verbetert met haar onderzoek de diagnostisering van-  en zorg voor Marokkaanse patiënten met dementie. Dit zorgt voor de bevordering van gelijkheid in de gezondheidszorg en past binnen het Erasmus Initiative ‘Smarter Choices for Better Health’. Franzen kan dankzij een bijdrage vanuit ons fonds samenwerken met experts van de geheugenkliniek van de universiteit in Marokka, de Université de Rabat Mohammed V.