Aanvragen

Zoek jij
ondersteuning?
Dien dan je
aanvraag in

Financiële steun aan onderzoeker en student

Het Erasmus Trustfonds verleent steun aan verschillende soorten aanvragen, zowel voor onderzoekers als studenten van de universiteit. Houd er rekening mee dat de eisen per type aanvraag verschillen.

Subsidiecategorieën

Onderzoeksprojecten

Tot €10.000

Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door academische staf
Deadline 23 september

Onderzoeksprojecten

Vanaf €10.000

Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door academische staf
Deadline 21 juli (volledige aanvraag)

Onderzoeksreizen

Het tijdelijk verblijf van academische staf aan buitenlandse universiteiten in het kader van hun onderzoek
Deadline 1 juli

Studentenbeurzen

Beurzen voor bachelor- en masterstudenten van de Erasmus Universiteit die op uitwisseling gaan

Deadline 28 oktober

Studentenleven

Tot €2.500

Activiteiten die bijdragen aan het studentenleven- en welzijn 

Deadline 2 december

Overige activiteiten

Diverse activiteiten die bijdragen aan de groei en bloei van de Erasmus Universiteit 
Deadline 16 september

Procedure

We beoordelen alle aanvragen onder andere op basis van inhoudelijke criteria. Zo moet de aanvraag in lijn zijn met de doelstellingen van het Erasmus Trustfonds.

Wanneer we steun toekennen, vermelden we in een brief het toegekende bedrag. Daarin staan ook de eisen waaronder de subsidie wordt verleend. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan, keren we de subsidie uit.

Aanvragen

Om een aanvraag in te dienen, ga je naar de portal. Alle daar ingevulde informatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Controleer van tevoren of de aanvraag voldoet aan de eisen om in te dienen.

Deadlines

Inloggen portal: