Aanvragen

Ondersteunen van wetenschap die ertoe doet

Stichting Erasmus Trustfonds heeft als doel het bevorderen van de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een jaarlijks budget is beschikbaar om initiatieven die hieraan bijdragen te stimuleren. Met deze middelen mede-ondersteund Stichting Erasmus Trustfonds de doelstellingen van de universiteit.

De nadruk ligt hierbij op het financieren van activiteiten, bovenop de reguliere exploitatie, die de Erasmus Universiteit Rotterdam in staat stellen te excelleren en sociale en economische impact te realiseren. De Stichting Erasmus Trustfonds geeft bij de besteding van de ongeoormerkte middelen de prioriteit aan:

 

  • Onderzoeksprojecten die passen binnen de Erasmus Initiatives
  • Onderzoeksprojecten waar de bijdrage van Stichting Erasmus Trustfonds een vliegwielfunctie kan vervullen
  • Het aantrekken van excellente studenten en ondersteunen van minvermogende studenten
  • Het stimuleren van kennisuitwisseling tussen academici

Hiermee kan de Stichting Erasmus Trustfonds een betekenisvolle bijdrage maken voor de Erasmus Universiteit Rotterdam en investeren in wetenschap die ertoe doet.

 

Fondsen op naam

De Stichting Erasmus Trustfonds beheert een aantal geoormerkte fondsen, ook wel de Fondsen op Naam. Deze fondsen richten zich op een specifiek doel, passend binnen de overkoepelende doelstelling om de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam te ondersteunen. Het specifieke doel wordt ingegeven door de wensen van de donateur.

 

Wat ondersteuning vanuit Stichting Erasmus Trustfonds mogelijk maakt 

Jaarlijks bereiken circa 500 aanvragen Stichting Erasmus Trustfonds. Van dit aantal ontvangen om en nabij de 350 projecten financiële ondersteuning. Deze steun uit zich in subsidies, prijzen en beurzen ten behoeve van ambitieuze Bachelor- en Masterstudenten, academici en studie- en studentenverenigingen gelieerd aan Erasmus Universiteit Rotterdam.