Gender Gap in Academic Leadership: Fix the system

Het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit streven naar meer diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie. In deze ontwikkeling kijken de twee onder andere naar het opdoen van meer inzicht in academische carrièrepaden. Ook willen het EMC en de EUR de genderdiversiteit in de academische leiderschapsposities vergroten. Beiden scoren namelijk relatief laag op het aantal vrouwen in academische leiderschapsposities. De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2019 toont aan dat ongeveer 16% van de hoogleraar posities binnen Erasmus MC en de Erasmus Universiteit wordt bekleed door een vrouw.

Deze situatie vraagt om een positieve én structurele verandering. PhD-kandidaat Daphne van Helden gaat met haar promotieonderzoek ‘Academic Leadership: Mining the Gender Gap’ hier op in. In het voorjaar van 2019 ging zij met haar onderzoek van start vanuit het fonds op naam: Ondernemende Vrouwen Fonds. In haar onderzoek richt Van Helden zich vooral op de vraag welke factoren de doorstroom naar academische leiderschapsposities binnen het EMC en de EUR beïnvloeden. Ze maakt gebruik van een longitudinale mix-methode aanpak. Deze opzet maakt het mogelijk om de invloed van individuele, culturele en institutionele factoren door de tijd heen te onderzoeken.