event  8 november 2018

150e Dies Natalis Viering

‘Advancing Science, Impacting Society’

Het College van Bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de 105e dies natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam op donderdag 8 november 2018.

“Advancing Science, Impacting Society’ is het thema van de 105e dies natalis. Tijdens de ceremonie eren we drie vooraanstaande wetenschappers die niet alleen excellent onderzoek doen, maar wiens werk óók grote impact heeft op de maatschappij. Ze krijgen een eredoctoraat op voordracht van de drie Erasmus Initiatives.

Daarnaast reiken we de FAME Athena Award uit aan een collega die zich bij uitstek inzet voor talentontwikkeling om meer diversiteit op onze universiteit te realiseren. Tot slot verzorgt het Rotterdams Philharmonisch Orkest een unieke muzikale omlijsting.

De dies natalis vindt plaats in de aula van campus Woudestein. Het programma begint om 15.30 uur (svp plaats nemen vóór 15.15 uur). Aanmelden en alle informatie via www.eur.nl/dies.

De dies natalis is onderdeel van de viering van het 21e lustrum, met als thema ‘Science meets City’. Kijk voor alle lustrum evenementen op www.eur.nl/lustrum.

Wij hopen u te verwelkomen op 8 november!

Het College van Bestuur

————————————————————————————————————-

‘Advancing Science, Impacting Society’

The Executive Board invites you to attend the University’s 105th anniversary (Dies Natalis), which will be held on Thursday, 8 November 2018.

‘Advancing Science, Impacting Society’ is the theme of Erasmus University Rotterdam’s 105th birthday. We will honour three renowned scientists who excel in research and whose work is of great social value during the anniversary festivities. They will receive an honorary doctorate by recommendation of the three Erasmus Initiatives.

Furthermore, the FAME Athena Award will be gifted to a staff member who has gone about and beyond to encourage talent development and diversity within the university. The Rotterdam Philharmonic Orchestra will be accompanying the event with a unique arrangement.

The location of the ceremony is aula, campus Woudestein. The ceremony starts at 15:30 hrs (please take your seat before 15:10 hrs). For detailed information and registration: www.eur.nl/en/dies.

The Dies Natalis is part of the 21st lustrum celebrations, with the theme ‘Science meets City’. For all lustrum events, go to www.eur.nl/en/lustrum.

We hope to welcome you on November 8th!

The Executive Board