Algemene Leden Vergadering

Op maandag 17 juni 2019 vindt de algemene leden vergadering plaats.

De agenda en eventuele bijlagen zullen te zijner tijd gepubliceerd worden. Hierover wordt u ook per mail, dan wel per post, op de hoogte gesteld.

De bijeenkomst zal naar verwachting plaatsvinden in de Senaatszaal, complex Woudestein, Erasmus Building (A), Erasmus Universiteit Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam.
Plattegrond campus Woudestein

Inloop vanaf 19.00 uur. De vergadering vangt aan om 19.30 uur. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om gezamenlijk een borrel te drinken in het Erasmus Paviljoen.