Algemene Leden Vergadering November 2018 – fusie EAV

Op maandag 12 november 2018 vindt de algemene leden vergadering plaats in het kader van de fusie met de Erasmus alumni Vereniging.

De agenda en eventuele bijlagen zullen te zijner tijd gepubliceerd worden. Hierover wordt u ook per mail, dan wel per post, op de hoogte gesteld.

De bijeenkomst zal naar verwachting plaatsvinden in de Senaatszaal, complex Woudestein, Erasmus Building (A), Erasmus Universiteit Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam.
Plattegrond campus Woudestein

Inloop vanaf 18.30 uur. De vergadering vangt aan om 19.00 uur. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om gezamenlijk een borrel te drinken in het Erasmus Paviljoen.