Opening Academisch jaar 2017-2018

Actief burgerschap, onderling vertrouwen en optimisme zijn essentieel voor een vitale stad. Dat zei gastspreker en burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb tijdens de Opening Academisch Jaar van de Erasmus Universiteit Rotterdam op maandag 4 september. Collegevoorzitter Kristel Baele benadrukte het belang van onderwijs bij het vormen van ‘resilient citizens’ (weerbare burgers).

Burgemeester Ahmed Aboutaleb

Thema van de Opening Academisch Jaar was ‘Building Vital Cities, Empowering Vital Citizens’, naar een van de nieuwe ‘Erasmus Initiatives’; multidisciplinaire onderzoeks- en onderwijsprojecten van de Erasmus Universiteit.
In zijn speech ontvouwde burgemeester Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) zijn visie op een vitale stad. Hij wees op de toestroom naar steden, en de grote gevolgen die dit heeft. Aboutaleb pleitte voor actief burgerschap: burgers die zich actief bemoeien met hun stad. “De stad vooruit helpen is ook jezelf vooruit helpen. (..) Het zijn de mensen die de stad maken.” Zo spelen burgers volgens hem een rol bij innovatie. “Ik geloof in co-creatie. De beste ideeën vind je op straat, en de beste politici zijn degenen die ze daar oppikken.”
Voor actief burgerschap is volgens Aboutaleb wel vertrouwen voor nodig: vanuit de overheid richting burgers, maar ook tussen burgers onderling. “Vertrouwen kweken door het drinken van een kop koffie is het goedkoopste beleidsinstrument dat we hebben.” Tenslotte pleitte hij voor meer optimisme in de stad. Daarin heeft volgens Aboutaleb de universiteit ook een belangrijke rol. “De universiteit kan een stad omhoog tillen, door het toevoegen van civilisatie, welvaart en optimisme.”

Weerbare burgers

Collegevoorzitter Kristel Baele wees op het belang van educatie – onder andere van universiteit onderwijs – bij het vormen van ‘resilient citizens’ (weerbare burgers). Daarbij ging ze in op de uitgangspunten die verwoord staan in de dit jaar gepresenteerde Onderwijsvisie van de Erasmus Universiteit, zoals expertise, innovatie en inclusiviteit. “Deze kernwaarden zijn nauw verbonden met het internationale, multiculturele en ondernemende karakter van de metropool Rotterdam.”
Baele haakte aan bij het lidmaatschap van Rotterdam van het wereldwijde netwerk van ‘resilient cities’. “Ik vraag u om samen met ons een inclusieve universiteit op te bouwen, die een relevante bijdrage aan de samenleving kan leveren. Een innovatieve, diverse instelling die studenten opleidt tot weerbare burgers, geheel in lijn met de geest van Rotterdam.”
Rector magnificus prof. dr. Huibert Pols, die het nieuwe academische jaar officieel opende, stelde ‘verbinding’ centraal. Zo lanceerde hij het Community for Learning and Innovation. “Dit is een bundeling van krachten op het gebied van internationalisering, online onderwijs en innovatie.” De nieuwe Community stimuleert het delen van kennis, om daarmee faculteiten, docenten en studenten te helpen om hun ideeën en behoeften te vertalen in projecten. “Samen gaan we werken aan de professionalisering van docenten en aan moderne faciliteiten, zoals een ultramoderne studio.”

Pols meldde verder dat de nieuwe Erasmus Initiatives, een ander voorbeeld van onderlinge verbinding, goed onderweg zijn. Zo start ‘Vital Cities & Citizens’ komend jaar met 23 onderzoeksprojecten.

Tijdens de Opening Academisch Jaar was Teodor Cataniciu de ‘Student in the spotlight’. Hij vertelde voor een volle aula over zijn Restart Network (techonderwijs voor vluchtelingen). Ook werden de universitaire prijzen uitgereikt.