Armoede Uitgesloten, Rotterdam Lezing 2018

Derk Loorbach laat in de 16e Rotterdam Lezing zien dat armoede vele gezichten kent. Een grote groep Rotterdammers heeft hiermee te maken: lage inkomens en de hieraan gerelateerde ‘onzichtbare’ vormen van armoede, zoals energie-, zorg- en mobiliteitsarmoede. Zijn onorthodoxe en concrete oplossingen als gratis energiezuinige koelkasten een antwoord op de groeiende kloof in Rotterdam? Biedt fietsles op Zuid een weg uit de armoede? Helpen lokale voedselcollectieven en meer groen in de wijken zorgkosten te verlagen?
In de lezing pleit Loorbach voor een radicale breuk met de dure, bureaucratische en geïnstitutionaliseerde aanpak van armoede, schulden en werkloosheid. Hij stelt dat deze aanpak maatschappelijke uitsluiting in stand houdt en de afgelopen jaren geen noemenswaardig positief heeft effect gehad. De gemeentelijke ombudsman mr. Anne Mieke Zwaneveld zal een eerste reactie geven gevolgd door een discussie met de zaal. De Rotterdam Lezing wordt geopend door burgemeester Aboutaleb en collegevoorzitter Kristel Baele van de Erasmus Universiteit. Tijdens deze avond wordt ook het thema van het aankomende 105-jarig lustrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam bekend gemaakt.

Over Derk Loorbach
Derk Loorbach is directeur van Drift en bijzonder hoogleraar Sociaal-economische Transities aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Loorbach was dit voorjaar een van de twee verkenners bij de coalitievorming in Rotterdam.

Over de Rotterdam Lezing
Tijdens de jaarlijkse lezing buigt een wetenschapper van de Erasmus Universiteit zich over een grootstedelijk vraagstuk. De Rotterdam Lezing wordt voor de 16e keer georganiseerd door comité Rotterdam Lezing 2018 (Erasmus Universiteit, afd. wetenschapscommunicatie, Studium Generale, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en Erasmus Magazine). De lezing is mede mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds.

Donderdag 7 juni 2018
20.00 (inloop 19.30) – 22.00 u
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam
Gratis entree

Reserveren aanbevolen