Prof. Dr. Luc van der Laan

Prof. dr. Luc vd Laan is benoemd tot bijzonder hoogleraar Regeneratieve Geneeskunde van de lever

Prof. dr. Luc J.W. van der Laan is per 1 December 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Regeneratieve Geneeskunde van de lever aan de Geneeskunde Faculteit (Erasmus MC) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn leerstoel wordt mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds.

Leerstoel

Met het instellen van de bijzondere leerstoel Regeneratieve Geneeskunde van de lever beoogt het Erasmus MC een bijdrage te leveren aan multidisciplinair onderzoek aan nieuwe toepassingen van stamcellen en  lever organoïden voor het bestuderen en behandelen van leverziektes. Daarmee sluit de faculteit aan op belangrijke ontwikkelingen binnen het  veld van regeneratieve geneeskunde en de mogelijkheden die organoïden-technologie biedt voor orgaanreparatie, weefselconstructie en patiënt-specifieke platforms voor onderzoek van ziekteprocessen en medicatie-gevoeligheidstesten. Wereldwijd sterven er jaarlijks 2 miljoen mensen ten gevolge van cirrose of leverkanker veroorzaakt door leverziektes. Van der Laan zal translationeel onderzoek doen op dit gebied en tevens studenten en promovendi enthousiast maken voor het snel ontwikkelende vakgebied van de regeneratieve geneeskunde.

 

Over prof. dr. van der Laan

Prof. dr. van der Laan heeft biologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is in 1998 gepromoveerd op het gebied van de Immunologie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Zijn belangstelling voor orgaantransplantatie en regeneratieve geneeskunde is ontwikkeld tijdens zijn drie jarige aanstelling als post doc bij prof. dr. Salomon in The Scripps Research Institute, San Diego, Californië. Sinds 2002 is hij verbonden aan het Erasmus MC, afdeling Heelkunde, waar hij een team van onderzoekers, promovendi  en studenten aanstuurt die onderzoek doen naar verbetering van levertransplantatie en nieuwe toepassingen van stamcellen voor patiënten met leverziektes of leverkanker. Dit gebeurt onder andere door samenwerkingen binnen de Medical Delta en met bedrijven.