Nieuws 28 oktober 2019

Conferentie Taking Wealth Seriously: European Practice With Day Fines

Afgelopen jaar vond op de Erasmus School of Law van Erasmus Universiteit Rotterdam de eerste internationale conferentie genaamd Taking Wealth Seriously: European Practice With Day Fines plaats. Tijdens de conferentie spraken experts vanuit tien verschillende Europese landen over het thema. De helft van de Europese landen past momenteel een uniek boetemodel toe waarbij systematisch de inkomsten van de dader verklaard worden. Vanzelfsprekend hangt het nominale bedrag van de boete in de betreffende rechtsgebieden niet alleen af van de ernst van het misdrijf, maar ook van het inkomen van de dader. Dit type boete heeft een groot potentieel in termen van het verbeteren afschrikken en een eerlijker systeem van geldelijke sancties. Echter is over dit systeem niet veel bekend. Naast de ervaring van de tien aanwezige Europese landen, kwam tijdens de conferentie ook een filosofische discussie over de redelijkheid van dag boetes op gang.

Als vervolg op de conferentie wordt een boek gepubliceerd met Cambridge University Press, waarbij ook de hoofdstukken van auteurs die niet aanwezig waren bij de conferentie worden opgenomen. Dit boek biedt als eerste een uitgebreide interdisciplinaire en vergelijkende analyse van dag boetes, de voor- en nadelen ervan, practices van de verschillende landen, uitdagingen bij implementatie en zo meer. Het boek heeft een groot potentieel om beleidsmakers op internationaal niveau vertrouwd te laten worden met alternatieve vormen van geldelijke sancties.

De conferentie werd georganiseerd door het Rotterdam Institute of Law and Economics. De conferentie is mede tot stand gekomen dankzij het onderzoeksprogramma Behavioral Approaches to Contract and Tort, het Erasmus Initiative Dynamics of Inclusive Prosperity en Stichting Erasmus Trustfonds.