De schatkamer van Descartes gebundeld

Onder leiding van dr. Erik-Jan Bos van de ESPhil verdiept een internationaal onderzoeksteam zich in de Franse filosoof René Descartes. De filosoof stond bekend om zijn opvatting dat wetenschap en filosofie verweven zijn met elkaar. Tegenwoordig is het toepassen van algebra op de geometrie een van de pijlers van de moderne wetenschap. In de dagelijkse gang van zaken betekent dit ook wel het vinden van onze bestemming met behulp van GPS.

Dr. Erik-Jan Bos is aangesteld voor het project over Descartes. In samenwerking met professor Han van Ruler, faculteit ESPhil, mag de EUR zich de thuisinstelling noemen van dit prestigieuze project. Ook wordt hierin nauw samengewerkt met de Radboud Universiteit Nijmegen. De uitkomst van het onderzoek is een editie van circa 800 meest bekende brieven van Descartes, samen met volledige Engelse vertalingen van de originele teksten. Deze correspondentie is als een schatkamer die ons mee terugneemt naar de zeventiende eeuw gevuld met filosofie en wetenschap. De publicatie van de nieuwe editie is al geaccepteerd door Oxford University Press na zeer positieve beoordelingsrapporten die verwezen naar de ‘extreem hoge standaard’ van het redactionele werk en vermeldden dat deze editie ‘de wetenschap naar een nieuw niveau tilt’.