Disbursement Committee

Het Disbursement Committee heeft tot taak aanvragen voor subsidiering van onderzoeksprojecten te beoordelen. Deze aanvragen komen van wetenschappelijk onderzoekers verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam/ErasmusMC en hebben betrekking op een van de drie Erasmus Initiative programma’s.

Het Disbursement Committee bestaat uit drie personen afkomstig uit een van de genoemde gebieden. De leden van het Disbursement Committee worden benoemd door het Bestuur van het Erasmus Trustfonds.

Het Disbursement Committee neemt alleen aanvragen in behandeling die groter zijn dan €100,000 en beoordeeld zijn door minimaal twee peers uit het betreffende vakgebied. Deze peers worden door het Disbursement Committee aangezocht voor advisering.

Het besluit van de Disbursement Committee wordt voor bekrachtiging voorgelegd aan het Bestuur van het Erasmus Trustfonds.