Downloads

Formulieren, rapporten
en jaarverslagen

Beleidsdocumenten

Beleidsdocumenten
Acceptatieprotocol

Het acceptatieprotocol bevat voorschriften en regels gericht op het accepteren van giften aan Erasmus Trustfonds.

Beleidsdocumenten
Beleidsplan

Samenvatting beleidsplan.

Beleidsdocumenten
Privacyverklaring

In de privacyverklaring staat wat het Erasmus Trustfonds doet met de informatie die we van u verwerken