VET en EAV samen verder als EAT (EN)

Erasmus Trust Fund

Per 1 januari 2019 is de fusie tussen de Vereniging Erasmus Trustfonds en de Erasmus Alumni Vereniging een feit. Wij gaan samen verder onder de naam Erasmus Alumni Trust. Binnenkort verwijzen wij u door naar onze nieuwe website. Voorloper van de Vereniging Erasmus Trustfonds (VET) is de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam (VTEUR), opgericht in 1913. Op verzoek van de leden van de VTEUR is in 2016 een juridische herstructurering in gang gezet. Hiermee is een scheiding aangebracht tussen enerzijds de verenigingsactiviteiten (door oprichting van de Vereniging Erasmus Trustfonds) en anderzijds het beheren, uitdelen en werven van gelden (Stichting Erasmus Trustfonds). Heel bewust is gekozen voor een nagenoeg gelijkluidende naam om de verbinding van de twee organisaties -Vereniging en Stichting- te benadrukken. De Stichting is de rechtsopvolger van de oorspronkelijke vereniging (1913) en in de Vereniging ( 2016) zijn de ledenactiviteiten ondergebracht.

Hogeschoolraad

De Hoogeschoolraad is een van de organen van het Erasmus Trustfonds. Het Erasmus Trustfonds heeft tot doel: het bevorderen van de groei en bloei van (het onderwijs en onderzoek van) de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leden van de Hoogeschoolraad dragen aan deze doelstelling bij door het leggen en behouden van essentiële contacten tussen universiteit en maatschappij. De leden van de Hoogeschoolraad zijn qualitate qua lid van het Erasmus Trustfonds en vormen een ‘gezelligheidsvereniging’ met twee jaarlijkse sociale evenementen. De leden zijn alumni, afkomstig uit werkgebieden als industrie, financiële dienstverlening, geneeskunde en overheid. Men wordt lid op grond van invitatie en na voordracht vanuit het HSR-bestuur aan de ledenvergadering. Leden van de Hoogeschoolraad betalen een jaarlijkse contributie waaruit de eigen activiteiten worden bekostigd.

Young Erasmus Trust Fund

Het Jong Erasmus Trustfonds (JET) is in 2012 opgericht en vormt een club van studenten en young professionals, die functioneert onder de vleugels van de Verenging Erasmus Trustfonds. Gedurende het jaar worden er een aantal activiteiten door het bestuur van het JET voor haar leden georganiseerd. Het JET omarmt de doelstellingen van de Vereniging Erasmus Trustfonds en draagt hier vanuit haar eigen kunnen aan bij. Het JET staat open voor leden tot en met 30 jaar.