Nieuws 30 oktober 2018

Erasmus Alumni Helpen Jonge Ondernemers te Groeien

Erasmus alumni helpen jonge ondernemers te groeien

Sinds dit jaar hebben het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en het Erasmus Trustfonds de handen in een geslagen om de nieuwe generatie ondernemers te helpen bij het schalen. Geselecteerde ondernemers uit het startup programma van het ECE krijgen ondersteuning in een nieuw groeiprogramma. In dit groeiprogramma staat het ‘zaken doen’ en het openen van het netwerk van de Erasmus Universiteit Rotterdam centraal. Dat zaken doen centraal staat is niet verbazingwekkend gezien de ruim honderd jaar geschiedenis van de universiteit die ook door ondernemers is opgericht.

Samen met o.a. de ondernemers achter Burgs Foods en 2Tango, die deelnemen aan dit nieuwe groeiprogramma, is vandaag de beurs geopend. Sander Peltenburg en George Brandenburg, oprichters van Burgs Foods, versnellen de voedseltransitie door het maken van lekkere, gezonde en duurzame voedingsproducten op basis van krekels. Tjerk Feitsma, oprichter en brein achter 2Tango, ontwikkelt een ‘neuro(a)typische vertaalcomputer’ om digitale gebarentaal voor autistische kinderen mogelijk te maken om hen zo te helpen op een andere manier dan gesproken woord te communiceren.

Als onderdeel van Erasmus Universiteit Rotterdam, is het ECE het leidende ondernemerschapscentrum van Europa. Gedreven door de overtuiging dat ondernemerschap de belangrijkste voorwaarde is voor innovatie, streven ze ernaar ondernemerschap in het DNA van mensen te verweven en ontwikkelen zij die ondernemende competentie bij studenten, ondernemers en medewerkers in grote organisaties. Meer informatie: www.ece.nl

Het Erasmus Trustfonds is mede ondersteund door ondernemende alumni van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij een speciaal deel gereserveerd is voor het stimuleren van ondernemerschap bij de nieuwe generatie.

 

Erasmus alumni help young entrepreneurs to grow

Since this year the Erasmus Centre for Entrepreneurship and the Erasmus Trustfonds have been collaborating to help the next generation of entrepreneurs to grow. Selected entrepreneurs from the ECE’s startup programme are supported in a new scale-up programme. In this programme, doing business and opening up the network of the Erasmus University Rotterdam are key. The fact that doing business is a central theme is not surprising considering the university’s entrepeneurial beginnings over a centeury ago.

The AEX is opened by, among others, the entrepreneurs behind Burgs Foods and 2Tango who participated in this new scale-up programme. Sander Peltenburg and George Brandenburg, founders of Burgs Foods, accelerate the food transition by making delicious, healthy and sustainable cricket-based food products. Tjerk Feitsma, founder of 2Tango, develops a ‘neuro(a)typical translation computer’ to enable autistic children in using digital sign language that helps them communicate in other ways than spoken word.

As part of the Erasmus University Rotterdam, the ECE is the leading entrepreneurship centre of Europe. Fueled by the belief that entrepreneurship is the primary driver for innovation, ECE strives to embed entrepreneurship in the DNA of people and develop this entrepreneurial competence in students, entrepreneurs and employees of large, established organisations. More info: www.ece.nl

The Erasmus Trustfonds is supported in part by entrepreneurial alumni of the Erasmus University Rotterdam. Part of our funds are reserved for stimulating entrepreneurship and innovation within the new generation.