Erasmus Alumni Trust

Onze zusterorganisatie de Vereniging Erasmus Alumni Trust (kortweg EAT) is ontstaan op 1 januari 2019 door fusie tussen de Vereniging Erasmus Trustfonds en de Erasmus Alumni Vereniging. Het EAT-netwerk bestaat momenteel uit zo’n 3.000 leden van alle faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorloper van de Vereniging Erasmus Trustfonds is Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam, in het kort VTEUR, opgericht in 1913. Op verzoek van de leden van de VTEUR is in 2016 een juridische herstructurering in gang gezet. Hiermee is een scheiding aangebracht tussen enerzijds de verenigingsactiviteiten (door oprichting van de Vereniging Erasmus Trustfonds) en anderzijds het beheren, uitdelen en werven van gelden (Stichting Erasmus Trustfonds). De EAT heeft als doel het versterken van de onderlinge band tussen de leden van de vereniging. Daarnaast het versterken van de band met de Erasmus Universiteit Rotterdam in het algemeen, haar studenten, alumni, promovendi, hoogleraren, medewerkers andere betrokkenen bij de universiteit. Daarbij heeft de EAT tot doel het (onder meer financieel) ondersteunen van Stichting Erasmus Trustfonds bij de realisatie van de doelen die zij nastreeft. De vereniging doet dit door middel van het stimuleren van betrokkenheid van de leden bij de verdere ontwikkeling van de universiteit. De EAT informeert haar leden middels een digitale maandelijkse nieuwsbrief en social media-kanalen zoals Facebook, Instagram en een open en besloten LinkedIn-groep. Ook organiseert de EAT meerdere activiteiten per jaar waarbij actief aansluiting wordt gezocht bij de universiteit, onder andere via lezingen door hoogleraren van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Andere activiteiten zijn de nieuwjaarsborrel, altijd op een bijzondere locatie op de universiteit en in gezellige sfeer. De Rector Magnificus praat u bij over de huidige stand van zaken op de universiteit. Ook is er de Opening Academisch Jaar met een slotcollege door een hoogleraar, lunch en diner op de campus, naast natuurlijk het bijwonen van de officiële plechtigheid. In juni is er de ALV-PLUS, een programma met inspirerende lezingen van bijvoorbeeld wetenschappers op een interessante locatie in Rotterdam. Ook zijn er bijeenkomsten van het Jong Erasmus Trustfonds en de Hoogeschoolraad. Of activiteiten gericht op jong alumni, zoals lunch-lezingen door het hele land. Wilt u meer weten over de activiteiten van de Erasmus Alumni Trust of weten hoe u lid kunt worden> Ga dan voor meer informatie naar www.erasmusalumni.nl.