ESL – Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht

Vanaf 1 oktober 1999 heeft het Erasmus Trustfonds de rechten en verplichtingen overgenomen van de Stichting Bijzondere Leerstoel in het Vervoersrecht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de EUR. Tevens financiert zij de boeken voor de sectie Vervoersrecht.