ESE – De Wit Fonds

Stichting De Wit Fonds heeft per september 2009 haar bezitting overgedragen aan het Erasmus Trustfonds onder de naam De Wit Fonds. Het Fonds geeft ondersteuning aan de Erasmus School of Economics, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, bij haar productie, verspreiding en toepassing van wetenschappelijke kennis vanuit een economisch perspectief in de meest brede zin van het woord, niets uitgezonderd. Een bijzonder aandachtsgebied van het Fonds is het stimuleren van studie, onderzoek en advies op het gebied van risicomanagement en financiële markten.