ESE – Erasmus Education Fund

Het fonds heeft tot doel het ondersteunen van initiatieven waarmee kansarme talentvolle jongeren in staat worden gesteld om met behulp van vervolgonderwijs zich te ontwikkelen tot de leiders van de toekomstige generatie.

Het Erasmus Education Fund is in het bijzonder bedoeld voor personen die op grond van hun talent, sterke en intrinsieke motivatie, veerkracht en doorzettingsvermogen boven zichzelf zijn uitgestegen en zich via vervolgonderwijs verder kunnen ontwikkelen tot leiders van de toekomst.

Het fonds richt zich speciaal op: De ondersteuning van organisaties die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van talenten die tot de eersten in hun omgeving behoren die vervolgonderwijs kunnen volgen; en het rechtstreeks via het Erasmus Education Fund verstrekken van beurzen c.q. financieren van scholarships in de meest ruime zin van het woord aan individueel talent dat aan de Erasmus School of Economics (ESE) of een met haar verbonden instelling gaat studeren en daartoe niet op eigener gelegenheid in staat is.
Door middel van financiële bijdragen aan door het bestuur van het Erasmus Education Fund aan te wijzen goede doelen en organisaties, het uitreiken van prijzen voor goede initiatieven en het verstrekken van scholarships aan de jongeren zelf, kan het Erasmus Education Fund ertoe bijdragen dat elk jaar weer een aantal jongeren hun talent verder kunnen ontwikkelen.

In mei 2018 zijn er uit een recordaantal van 168 aanmeldingen 11 scholarships ter waarde van €3,000 aan internationale studenten toegekend. De geselecteerde studenten komen uit negen verschillende landen, te weten: Egypte, Indonesië, Litouwen, Polen, Roemenië, Rusland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea.