ESL – Sanders Fonds

Het fonds is in 2004 in het leven geroepen door prof.mr. P. Sanders, één van de founding fathers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het fonds heeft als doelstelling: de bevordering van de groei en bloei van de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam.