ARK Fonds

De rector magnificus van de EUR kan voorstellen doen voor het verstrekken van uitkeringen uit het fonds.

De Lambersprijs gaat jaarlijks naar een excellente student met twee mastertitels, waarvan minstens één met het judicium cum laude.