De Rotterdamse Kamer van Verenigingen

Op 11 april 2012 is het fonds De Rotterdamse Kamer van Verenigingen opgericht.

Het Fonds heeft ten doel om studenten die bestuurlijk actief zijn in verenigingsbestuur of medezeggenschapsorgaan die een instellingscollegegeld betalen ter hoogte van het wettelijk collegegeld financieel te ondersteunen. Deze studenten, bijvoorbeeld mr.drs.-studenten die aan hun tweede bachelor bezig zijn of schakelstudenten, kunnen niet worden ondersteund op basis van het profileringsfonds, want dat is formeel alleen mogelijk voor studenten die het wettelijk collegegeld betalen.