Familie Atsma Fonds

Het Familie Atsma Fonds is in 2017 opgericht door de familie Atsma. Het fonds heeft ten doel:

A: het ondersteunen van onderzoek, onderwijs en activiteiten die bijdragen aan het optimaal en op eigen wijze participeren in de samenleving van personen en groeperingen in Nederland, ongeacht of desondanks hun culturele (migratie)achtergrond, waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van zelfredzaamheid, weerbaarheid en zelfontplooiing.

B: het toekennen van studiebeurzen aan minvermogende (bij voorkeur vrouwelijke) studenten die een studie aan het International Institute of Social Studies (ISS) (of haar rechtsopvolgers) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (gaan) volgen, en indien het ISS niet meer bestaat of geen onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam meer is aan een vergelijkbare faculteit of instituut.