Fonds De Goede Geijt

Fonds de Goede Geijt is in 2018 opgericht en heeft ten doel:

A. het financieel ondersteunen van talentvolle studenten, wonende in Nederland;
B. het ondersteunen van onderzoek, methodieken, projecten en programma’s gericht op het stimuleren van de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van studenten van de Erasmus universiteit Rotterdam, bij voorkeur als onderdeel van hun studieprogramma, waarbij van deze studenten een actieve rol wordt verwacht, leidend tot concrete ontmoetingen en ervaringen met partijen, organisaties en mensen aangewezen op of werkzaam in de maatschappelijke sector;
C. het instellen van een award.