Uw eigen fonds op naam

Het vermogen van het Erasmus Trustfonds bestaat onder andere uit een aantal Fondsen met specifieke bestemmingen, de zogenaamde Fondsen op Naam. Bij deze fondsen heeft de oprichter een doel geformuleerd waaraan het rendement of het vermogen zal worden besteed.
Het Erasmus Trustfonds biedt sinds haar oprichting particulieren, stichtingen en bedrijven de mogelijkheid een Fonds op Naam in te stellen of bestaande fondsen en stichtingen onder te brengen als Fonds op Naam. Een Fonds op Naam kan ook tot stand komen via een schenking of bij testament.

Een eigen Fonds op Naam is een bijzondere manier om op een persoonlijke en unieke wijze het onderwijs en onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam structureel te ondersteunen. Als oprichter van uw eigen Fonds op Naam bepaalt u de bestemming van uw donatie, zolang deze past binnen het brede werkterrein van het Erasmus Trustfonds, en kunt u uw naam verbinden aan het Fonds. U profiteert van de expertise en ervaring die bij het Erasmus Trustfonds aanwezig is, zonder belast te zijn met organisatorische en administratieve kwesties van het besteden van fondsengeld.

Hoe gaat het in zijn werk?

De mate van betrokkenheid bij uw Fonds op Naam kunt u zelf bepalen. U kunt een algemeen Fonds op Naam opzetten binnen onze doelstelling, en samen met ons bepalen welke projecten van de Erasmus Universiteit worden ondersteund. Het is ook mogelijk om uw Fonds op Naam op te zetten als maatschappelijk, sociaal of economisch samenwerkingsproject waarin EUR-faculteiten, de stad Rotterdam en het bedrijfsleven elkaar vinden om tot een structurelere samenwerking te komen. Hiermee kunnen projecten van de grond komen die in de toekomst het verschil kunnen maken voor alle Rotterdammers en betrokkenen.

Een Fonds op Naam instellen kan vanaf €100.000,- en is in principe bedoeld voor onbepaalde tijd. Het doel van het Fonds op Naam dient te vallen binnen de  doelstelling van het Erasmus Trustfonds. Het Erasmus Trustfonds zorgt er, als ‘hoofdfonds’, voor dat het rendement of vermogen wordt besteed aan het specifieke doel van het Fonds op Naam. Daarbij wordt het vermogen apart door ons beheerd en geadministreerd.

De doelstelling, het bestuur, het beheer, de toekenningsprocedure en verantwoording worden vastgelegd in een eigen reglement of besluit. Het Erasmus Trustfonds beheert het geld op verantwoorde wijze, waarborgt de bestedingen zoals overeengekomen in het Fonds op Naam en legt financiële verantwoording af in haar jaarverslag welk openbaar is. Uiteraard zijn er volop mogelijkheden om nauw betrokken te blijven bij de resultaat van de bestedingen van uw fonds.