Fondsen

Ondersteun het
Erasmus Trustfonds
op uw manier

Maatschappelijke
impact door schenken

Het Erasmus Trustfonds is een vermogensfonds dat de Erasmus Universiteit Rotterdam steunt. Om dit altijd te blijven doen, bouwen we verder aan het endowment fonds door actief op zoek te gaan naar donateurs die willen bijdragen. Ook u kunt bijdragen aan de toekomst van de universiteit!

Naast het algemene endowment fonds, kent het Erasmus Trustfonds verschillende soorten fondsen. Het is mogelijk om ook zelf een fonds op naam op te richten.

Fondsen op naam

Een fonds op naam streeft meestal een specifiek doel na en draagt vaak een door de oprichter gekozen naam.

Facultair fonds

Een facultair fonds bestaat uit een voor een specifieke faculteit of instituut geoormerkt geldbedrag.

Facultaire fondsen

Facultaire fondsen
ESHPM Fund

Het ESHPM Fund bevordert de groei en bloei van de Erasmus School of Health Policy & Management in de ruimste zin van het woord.

Facultaire fondsen
Erasmus School of Economics Fund

Het Erasmus School of Economics Fund bevordert de groei en bloei van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de Erasmus School of Economics.

Facultaire fondsen
ESPhil Fonds

Het ESPhil Fonds draagt bij aan de groei en bloei van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Erasmus School of Philosophy.

Facultaire fondsen
ESL Alumni Fonds

Het ESL Alumni Fonds bevordert de groei en bloei van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de Erasmus School of Law.

Facultaire fondsen
EUC Dream Fund

Het EUC Dream Fund verstrekt beurzen aan individueel talent dat de ambitie heeft om aan het Erasmus University College (EUC) te studeren.

Facultaire fondsen
Hummingbird Fund

Het Hummingbird Fund is gericht op de ondersteuning van ervaringsgericht onderwijs met een lokale impact.

Facultaire fondsen
IHS Alumni International Fund

Het IHS Alumni International Fund ondersteunt talentvolle studenten die zich met behulp van vervolgonderwijs ontwikkelen tot zogeheten change agents.

Facultaire fondsen
RSM Fund

Het RSM Fund zet zich in voor de groei en bloei van de Rotterdam School of Management.

Facultaire fondsen
Sanders Fonds

De doelstelling van het Sanders Fonds is de bevordering van de groei en bloei van de Erasmus School of Law.