Het Fonds

Het Erasmus Trustfonds zet zich sinds 1913 in voor de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat doen wij door financiële ondersteuning te bieden aan wetenschappelijk onderzoek en jong talent. Deze extra geldstroom heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam hard nodig om zich op wereldschaal te kunnen blijven meten aan andere universiteiten.

 

Het Erasmus Trustfonds is een hybride fonds. Wij hebben een eigen vermogen en doen aan fondsenwerving. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan professionele partijen. Hierop wordt toegezien door de Investment Committee.

 

Wij hebben een historie van actieve leden, verenigd in de Erasmus Alumni Club. Deze leden voelen zich betrokken voelen bij het Erasmus Trustfonds en willen zich mede inzetten voor de Erasmus Universiteit Rotterdam.