Erasmus Alumni Club

De Vereniging Erasmus Alumni Club (kortweg EAC, voorheen Erasmus Alumni Trust) is ontstaan op 1 januari 2019 door een fusie tussen de Vereniging Erasmus Trustfonds en de Erasmus Alumni Vereniging. Het EAC-netwerk bestaat uit zo’n 2.500 leden van alle faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De EAC heeft tot doel het versterken van de onderlinge band tussen de leden van de vereniging. Daarnaast het versterken van de band van de vereniging met de Erasmus Universiteit Rotterdam in het algemeen, haar studenten, alumni, promovendi, hoogleraren, medewerkers en andere bij de Erasmus Universiteit betrokken personen. Daarbij heeft de EAC tot doel het (onder meer financieel) ondersteunen van de Stichting Erasmus Trustfonds bij de realisatie van de doelen die zij nastreeft. De EAC informeert haar leden middels een digitale maandelijkse nieuwsbrief en diverse social media -kanalen. De vereniging is te volgen op LinkedIn, Facebook en Instagram. Daarnaast organiseert de EAC meerdere activiteiten per jaar, waarbij actief aansluiting wordt gezocht bij de universiteit. Leden van de EAC kunnen lezingen bijwonen van doorgaans hoogleraren van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Nieuwjaarsborrel EAC.
  • Opening academisch jaar in september. Een slotcollege door een hoogleraar, lunch en diner op de EUR en bijwonen officiële plechtigheid.
  • ALV-PLUS in juni; een programma met inspirerende lezingen van o.a. wetenschappers; op een interessante locatie binnen Rotterdam.
  • Specifieke bijeenkomsten van het Jong Erasmus Trustfonds en de Hoogeschoolraad.
  • Activiteiten gericht op jong-alumni.
  • Lunch-lezingen door het gehele land.

Meer weten over de activiteiten van de Erasmus Alumni Club of lid worden van onze vereniging? Ga dan naar www.erasmusalumni.nl voor meer informatie.