Historie

Eind negentiende eeuw werd in verschillende Europese steden hoger handelsonderwijs als nieuwe studie ingevoerd. Rotterdam had zich inmiddels ontwikkeld tot een aanzienlijke havenstad met alles wat daarbij hoort. Maar de stad ontbeerde mogelijkheden voor hoger onderwijs. Een drietal initiatiefnemers, de heren A. Ruys, C.A.P. van Stolk en mr. W.C. Mees wisten in 1913 genoeg personen, voornamelijk uit het Rotterdamse bedrijfsleven, te mobiliseren om de oprichting van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool mogelijk te maken. Op 29 april 1913 werd de Vereeniging tot Oprichting eener Nederlandsche Handels-Hoogeschool gesticht die de rechtsvoorganger is van de EUR. De feestelijke opening van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool vond plaats op zaterdag 8 november 1913 in de Groote Zaal der Sociëteit Harmonie, in die tijd gevestigd aan de Coolsingel bij het Hofplein. Toen op maandag 10 november 1913 de lessen van start gingen, hadden 55 voltijdstudenten zich ingeschreven.

In 1939 werd de naam veranderd naar de Nederlandsche Economische Hoogeschool. In 1956 werden omwille van organisatorische, financiële en juridische overwegingen de twee taken van de Vereniging, namelijk de onderwijs-technische en de financieel-beherende, over twee rechtspersonen verdeeld. Voor de tweede taak werd een afzonderlijke instelling, de Vereniging tot bevordering van de belangen der Nederlandsche Economische Hoogeschool, kortweg het fonds NEH (het Trustfonds) opgericht.

Nadat in 1963 de NEH werd uitgebreid met de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid werd de naam van de vereniging – de Vereniging tot bevordering van de belangen der Nederlandsch Economische Hoogeschool – veranderd naar de Vereniging Trustfonds voor Maatschappijwetenschappen. Intussen was in 1966 de Medische Faculteit Rotterdam opgericht.

Dankzij een donatie van de Gemeente Rotterdam van één miljoen gulden ontstond de Stichting Fonds Medische Faculteit Rotterdam. Door het samengaan van de Medische Faculteit Rotterdam met de Nederlandsche Economisch Handelshogeschool werd op 1 februari 1973 de EUR gevormd. Vier jaar na de fusie van de EUR werden ook de fondsen van beide universiteiten samengevoegd tot één fonds. Na een aantal fusies en splitsingen in de daaropvolgende jaren werden per 1 januari 1991 zowel het vermogen als de voordrachtsrechten ondergebracht bij één vereniging en werd de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam vastgesteld.

In 2017 werd de vereniging nogmaals geherstructureerd om de alumni-activiteiten enerzijds en het beheren van het vermogen, fondsenwerven en het uitkeren van het rendement op vermogen anderzijds van elkaar te splitsen. De alumni-activiteiten ondergebracht bij de Vereniging Erasmus Trustfonds (tegenwoordig Erasmus Alumni Club) en het beheer van het vermogen, werven van fondsen en uitkeren van rendement is sindsdien ondergebracht bij de Stichting Erasmus Trustfonds.