Organisatie

Het Erasmus Trustfonds is het officiële steunfonds van de Erasmus Universiteit. Het is ons doel om de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam te bevorderen. De Erasmus Universiteit behoort tot de beste universiteiten van Europa en de faculteiten geneeskunde, economie en bedrijfskunde staan aan de wereldtop. De Erasmus Universiteit kiest er nadrukkelijk voor te investeren in wetenschap die ertoe doet. Samenwerking met vakgebieden als filosofie, gedrags- en cultuurwetenschappen moet de sociale en economische impact van het onderzoek vergroten.

Hybride fonds

Het Erasmus Trustfonds is al meer dan honderd jaar een betrouwbare partner van de Erasmus Universiteit. Wij zijn een hybride fonds met een vermogen en een afdeling fondsenwerving. Dit vermogensfonds willen wij uitbouwen tot een robuust endowmentfonds. Daarnaast zetten wij ons in voor actieve werving voor onderzoeksprojecten en jong talent.