Vermogens- en beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstelling

Het Trustfonds spant zich er voor in om het beschikbare vermogen te laten groeien, verantwoord te beheren en om het effectief en maatschappelijke verantwoord te besteden.
Het beleggingsbeleid van het Trustfonds is gericht op beleggingen voor de langere termijn, waarbij met een aanvaardbaar risicoprofiel een zo hoog mogelijk rendement wordt behaald. Daarbij is het primaire doel: behoud van het vermogen van het Trustfonds op de langere termijn, met inbegrip van (i) inflatie en indien mogelijk (ii) onttrekkingen van circa 3% per jaar ten behoeve van de doelbestedingen van het Trustfonds. Deze lange termijn doelstelling impliceert dat er tussentijds perioden kunnen zijn waarin er sprake is van een negatieve waardeontwikkeling.

Vermogens- en beleggingsbeleid