Visie en doel

Visie

Vanuit het Erasmus Trustfond willen we de komende decennia en eeuwen de Erasmus Universiteit Rotterdam (kortweg EUR) kunnen blijven ondersteunen. Dus werken we toe naar het creëren van een zo groot mogelijk endowment fonds. De opbrengst van dit vermogen zorgt voor een consistente stroom aan inkomen voor het Erasmus Trustfonds. Zodat ook in de komende jaren projecten van EUR-studenten en medewerkers ondersteund kunnen worden.

Doel

Het is ons doel om de groei en bloei van de EUR te bevorderen. We doen dit door het verstrekken van subsidies aan onderzoeksprojecten. Ook worden studiebeurzen uitgekeerd en gaat financiële ondersteuning uit naar diverse activiteiten geïnitieerd door studenten of medewerkers van de universiteit. Hierbij gaat het vooral om projecten die de EUR helpen te excelleren en maatschappelijke en/of economische impact hebben, maar die geen financiering vanuit de reguliere inkomstenstroom van de universiteit kunnen krijgen. Deze projecten komen in aanmerking voor ondersteuning vanuit onze stichting.

We maken ons graag hard om talentvolle studenten die een, financieel, steuntje in de rug nodig hebben te ondersteunen. Daarnaast richt het Erasmus Trustfonds zich op onderzoeksprojecten die passen binnen de Erasmus Initiatives. Deze Initiatives zijn drie ambitieuze plannen die de academische inspanningen van de EUR stroomlijnen. Op deze manier wil de universiteit de sociale en economische impact van hun werk vergroten. Vanuit het Erasmus Trustfonds richten we ons met name op projecten waarbij onze bijdrage een vliegwielfunctie kan vervullen. Ook ondersteunen we het stimuleren van kennisuitwisseling tussen academici zoals research visits.