Prof. dr. C.C. Baan

Over Hoogleraar

Prof.dr. C.C. Baan werd per 1 april 2014 in Rotterdam benoemd tot hoogleraar allogene reactiviteit en orgaantransplantatie. Dit vakgebied richt zich op de analyse van de afweerreacties tegen getransplanteerde organen en het klinisch toepassen van de hiermee verkregen inzichten.

In het laboratorium worden, door middel van bloed- en weefselonderzoek, de eigenschappen en functies van de afweercellen bestudeerd. Dit heeft ten doel om in een vroeg stadium na orgaantransplantatie te kunnen vaststellen of a) het nieuwe orgaan kan worden afgestoten, b) het transplantaat wordt geaccepteerd en c) in hoeverre het immuunapparaat reageert op de voorgeschreven medicatie.