Prof.dr. M. de Hoog

Over hoogleraar

Hij is kinderarts, gespecialiseerd in intensive care bij kinderen. Sinds 1996 werkt hij op de kinder IC van het Erasmus MC-Sophia en sinds 2017 is hij hoofd van deze afdeling.
Binnen de IC doet hij onderzoek op het gebied van farmacologie bij kritisch zieke kinderen.
Hij is medeoprichter en voormalig directeur van het Nederlands Kenniscentrum voor farmacotherapie bij Kinderen en het landelijk Kinderformularium (www.kinderformularium.nl).

Naast de klinische werkzaamheden is hij opleider kindergeneeskunde en organisatorisch verantwoordelijk voor de scholing tot kinderarts in de regio Zuid-West Nederland. Tevens is hij voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie van het Erasmus MC. Landelijk is hij betrokken bij opleidingsinnovatie, onder andere via ontwikkelen en implementeren van nieuwe opleidingsmethodieken- en plannen. Hij heeft een speciale interesse in het uitrollen van levenslang leren, persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid binnen de opleiding en medisch specialismen.

Lopend onderzoek

Het onderzoek buiten de IC ligt op het gebied van onderwijs- en opleiden en is ingebed in het Institute of Medical Education Research Rotterdam (iMERR):

Onderzoeksthema’s zijn:

  • Werving en selectie voor de medische vervolgopleidingen (met een focus op diversiteit);
  • Implementatie van landelijke opleidingsplannen voor de medisch specialistische vervolgopleidingen;
  • Het effect van coaching op burn-out en psychologisch kapitaal bij AIOS en medisch specialisten (www.challengesupport.nu).

Zie voor publicaties Pubmed.

NVK award 2010