Prof. dr. E. Dijkgraaf

Over Hoogleraar

Elbert Dijkgraaf is professor aan de Erasmus School of Economics, waar hij de leerstoel “Empirische economie van de publieke sector” bekleedt. Hij is ook fellow van het Tinbergen Institute. Elbert is ook professor aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Ten slotte is Elbert eigenaar van Dijkgraaf Strategisch Advies. Elbert was lid van het Parlement voor het SGP tussen 2010 en 2018.

Zijn onderzoek is georganiseerd rond empirische economie, publieke sector economie, industriële organisatie, concurrentiebeleid, regelgeving en milieubeleid. De focus van zijn onderzoek ligt op netwerksectoren (de afvalmarkt, de watermarkt, de energiemarkt en de zorgmarkt), landbouweconomie, onderwijs en milieukwesties. Hij werkte voor de Europese Commissie, Nederlandse ministeries (Onderwijs, Milieu, Economische Zaken, Zorg, Financiën), provinciale en lokale overheden, private bedrijven (afval, energie, water) en brancheorganisaties (water, afval, notarissen, milieu). Dijkgraaf publiceerde 29 artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften en meer dan honderd andere professionele publicaties (nationale tijdschriften, beleidsverslagen, wetenschappelijke artikelen en krantenartikelen).