Prof. dr. E.J. van Praag

Over bijzonder hoogleraar

Emanuel van Praag is Hoogleraar Financiële Technologie en Recht.  Van Praag heeft een brede kennis van het (Europees) Financieel recht en is een expert op het gebied van financiële technologie en het benaderen van nieuwe businessmodellen en technieken vanuit de juridische context. Hij is verbonden aan het vak ‘Financiële Technologie en Recht’ en begeleid studenten in hun afstudeerscriptie. Van Praag betrokken is bij het International Centre for Financial law and Governance (ICFG) als senior fellow en een deel van zijn nieuwe onderzoek binnen de leerstoel zal worden gedaan vanuit het ICFG. Daarnaast was Van Praag Head of Regulatory Compliance bij de voormalige FinTech onderneming Pritle en heeft hij vele (wetenschappelijke) publicaties geschreven. Twee van zijn belangrijkste bijdragen zijn het in december 2020 uitgebrachte preadvies over de regulering van de betaalmarkt en open banking (PSD2) en zijn artikel over de financiële consument in het big-data tijdperk.

Van Praag is naast zijn functie bij Erasmus School of Law werkzaam bij HVG Law LLP als advocaat Financieel (toezichts-)recht en heeft al meer dan dertien jaar ervaring in de advocatuur en in de financiële sector.

Lopend onderzoek

De financiële sector laat drie belangrijke technologische ontwikkelingen zien: het toenemende gebruik van big data, de immer groeiende computerkracht die leidt tot vergaande automatisering van processen en de introductie en ingebruikname van andere opkomende technieken. Deze ontwikkelingen zorgen voor een wezenlijke verandering in hoe financiële instellingen opereren en onderling samenwerken. Een zeer belangrijk gevolg van de (technologische) ontwikkelingen is dat financiële instellingen en andere ondernemingen inspelen, respectievelijk voortbouwen, op elkaars producten, data en diensten; het fenomeen van open banking. Technologie leidt ook ertoe dat nieuwe partijen van buiten de financiële sector tot de markt toetreden. De verschuiving van menselijke contacten, beslissingen en kennis naar het gebruik van geautomatiseerde processen, algoritmen, online dienstverlening en big data leidt tot nieuwe juridische vraagstukken met betrekking tot beleid, regulering en toezicht. FinTech is ook terug te vinden in de betaaldienstverlening. De betaalindustrie emancipeert zich van iets wat de kredietinstelling ‘erbij deed’ naar een zelfstandige tak van financiële dienstverlening. Emanuel onderzoekt het juridische raamwerk rondom deze technologieën en ontwikkelingen.

Publicaties

PSD2: naar open banking en bankieren in een ecosysteem, Preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2020 Serie vanwege het Van der Heijden Instituut Deel 169 Dec 2020 Wolters Kluwer

Differentiatie of discriminatie van klanten van (financiële) En hoe werkt dat bij algoritmen? Jan 2020  Ondernemingsrecht (Tijdschrift)

De financiële consument in het big-datatijdperk: een juridische verkenning van profiling, machine learning en geautomatiseerde besluitvorming Jun 2018  Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken (TvC)

Europees financieel toezicht, bevoegdheden in het Europees financieel toezicht, Boom Juridisch 2017 (commerciele uitgave van proefschrift)

Big data, open banking en de betaalmarkten zijn heftig in beweging en heel interessant. Ik kijk ernaar uit om deze onderwerpen naast mijn praktijk nu ook in een academische omgeving te bestuderen.