Prof.dr. M.A.M. Mureau

Over hoogleraar

Prof.dr. M.A.M. Mureau studeerde geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam van 1988 tot en met 1995, in welk jaar hij ook promoveerde. In 1997 legde hij zijn artsexamen af waarna hij begon aan de opleiding tot plastisch chirurg op de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie van het Erasmus MC.

Sinds juli 2005 werkt hij als plastisch chirurg in het Erasmus MC met als aandachtsgebied oncologisch reconstructieve (micro)chirurgie, inclusief borst-, hoofd/hals-, facialis- en complexe aangezichtsreconstructies. Sinds 2009 is hij hoofd van de Sector Oncologisch Reconstructieve Chirurgie op de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie en sinds december 2016 plaatsvervangend afdelingshoofd. Van mei 2016 tot april 2020 was hij Universitair Hoofddocent en vanaf april 2020 is hij bijzonder hoogleraar Oncologisch Reconstructieve Chirurgie.

Lopend onderzoek

Om excellente oncologisch reconstructieve patiëntenzorg toekomstbestendig te maken, is het noodzakelijk zowel de effectiviteit en kwaliteit hiervan inzichtelijk te maken en te verbeteren alsook te innoveren. Daarom spitst mijn klinisch onderzoek zich toe op twee onlosmakelijk verbonden onderzoekslijnen, namelijk: 1) patiënt gecentreerd onderzoek gebruik makend van patiënt- en provider-reported data en 2) innovaties in reconstructietechnieken. Het overstijgende doel is de kwaliteit van de geleverde zorg verder te verbeteren volgens de principes van waardegedreven zorg.

In onderzoekslijn 1 vindt klinisch onderzoek plaats naar de impact, veiligheid, waarde en effectiviteit van verschillende reconstructietechnieken na behandeling voor borst-, hoofd/hals- en huidkanker. Echter, het zwaartepunt betreft onderzoek naar borstreconstructies.

In onderzoekslijn 2 vindt onderzoek plaats naar innovaties in reconstructieve chirurgie zoals robotica in de chirurgie, 3D-planning, augmented reality en een draadloos sensorsysteem ter monitoring van de doorbloeding van vrije lapreconstructies, conform de ambitie van het Erasmus MC leidend en onderscheidend te zijn in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst door de inzet van technologie.

  • Hippocrates Stichting Studie Fonds Prijs. Voor het promotieonderzoek “Psychosexual and Psychosocial Adjustment of Hypospadias Patients”, Leiden, september 1996.
  • Gerrit Jan Mulder Prijs. Voor het promotieonderzoek “Psychosexual and Psychosocial Adjustment of Hypospadias Patients”, Rotterdam, mei 1996.

Quote

“Mijn grootste drijfveer is om echt het verschil te kunnen maken voor de kwaliteit van leven van patiënten met kanker door vaak complexe en innovatieve reconstructies na een oncologische behandeling uit te voeren.”