Prof.dr. N.J. Philipsen

Over hoogleraar

Niels Philipsen is bijzonder hoogleraar ‘Shifts in Private and Public Regulation’ aan de Erasmus School of Law sinds juli 2016. Hij is verbonden aan het Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE). Daarnaast is Philipsen Vice-Director van het onderzoeksinstituut METRO aan Maastricht University (0.8 FTE) en Adjunct Professor aan de China University of Political Science and Law (CUPL) in Beijing, China. Hij is ook een staflid van de Flying Faculty van de China-EU School of Law. In 2003 werkte hij als ‘temporary agent’ bij DG Concurrentie (Europese Commissie); in 2005 was hij een gastonderzoeker aan de University of Illinois (USA); en in 2007 Visiting European Professor aan Peking University (China).

 

Philipsen heeft micro-economie gestudeerd (met een specialisatie in mededingingsbeleid) aan de economische faculteit van Maastricht University en behaalde zijn PhD-titel in 2003 op het onderwerp “Regulering van en door apotheken in Nederland en België: een economische benadering”, aan de rechtenfaculteit van Maastricht University. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het terrein van het mededingingsbeleid, regulering van vrije beroepen, economische analyse van het milieurecht, en economische analyse van aansprakelijkheid en verzekering. Hij publiceert regelmatig op deze thema’s en nam deel aan vele onderzoeksprojecten voor nationale en internationale cliënten. Hij is ook actief als projectmanager van twee grote ITN projecten gefinancierd door de Europese Commissie.

Lopend onderzoek

Onderzoek in het kader van Philipsen’s 0.2 FTE positie aan de EUR:

  • EUR Research Excellence Initiative ‘‘Shifting from welfare to social investment states: privatization of work-related risk control’

Philipsen’s onderzoek aan de Erasmus School of Law is voornamelijk gerelateerd aan dit REI-project. Zijn deel in dit project betreft onderzoek naar het gedrag van private actoren zoals werkgevers, werknemers en verzekeraars inzake werkgerelateerde risico’s. Meer specifiek: hoe passen private actoren hun gedrag aan als gevolg van veranderingen in de compensatie van schade door beroepsziekten en arbeidsongevallen? Maar ook: worden de voorspellingen uit de economische en juridische literatuur door de praktijk ondersteund, en zo niet, wat verklaart de verschillen tussen theorie en praktijk?

Philipsen begeleidt tevens diverse PhD-onderzoekers aan de Erasmus School of Law (vooral in het European Doctorate of Law and Economics programma) en is coordinator van het EMLE mastervak Advanced Economics of Regulation, waarin de resultaten van zijn onderzoek naar werkgerelateerde risico’s reeds zijn opgenomen.

  • Onderzoek naar ‘smart mixes of regulation’

Naast zijn onderzoek op het terrein van werkgerelateerde risico’s, bekijkt Philipsen ook ‘smart’ regulation’ op het terrein van het mededingingsrecht en het milieurecht. Zijn onderzoeksinteresses liggen vooral bij de economische analyse van misbruik van machtspositie, private regulering, en ‘smart mixes’ van regulering. Dit onderzoek is rechtstreeks gerelateerd aan het thema van zijn leerstoel (aangezien het de vraag betreft hoe private en publieke regulering samengaan) en staat ook centraal in zijn begeleiding van PhD onderzoekers aan de ESL en zijn onderwijs bij EMLE.

Geselecteerde publicaties (gerelateerd aan het thema van de bijzondere leerstoel):

  • Faure, M.G. and N.J. Philipsen, “Standardisation from a law and economics perspective”, in Eliantonio, M. and C. Cauffman, The Legitimacy of Standardization as a Regulatory Technique in the EU, Edward Elgar Publishing, 2020-forthcoming.
  • Philipsen, N.J. and M.G. Faure, “The Role of Private Insurance in Governing Work-Related Risks: A Law and Economics Perspective”, conference paper, (submitted for review).
  • Erp, J. van, Faure, M.G., Nollkaemper, A. and N.J. Philipsen (eds.), “Smart Mixes in Relation to Transboundary Environmental Harm”, Cambridge: Cambridge University Press, 2019. [including two co-authored chapters].
  • Philipsen, N.J., “The Role of Private Actors in Preventing Work-Related Risks: A Law and Economics Perspective”, European Public Law, Vol. 24, No. 3, 2018, 539-554.
  • Philipsen, N.J., Shifts in Private and Public Regulation: The Example of Work-Related Risks, Erasmus Law Lectures 43, The Hague: Eleven International Publishing, 2018, 32 p.
  • Philipsen, N.J., “European regulation of the liberal professions? – Or, how I learned to stop worrying and trust in national authorities”, in Faure, M., Schreuders, W. & Visscher, L. (eds.), Don’t take it seriously. Essays in law and economics in honour of Roger Van den Bergh. Cambridge: Intersentia, 2018, 185-198
  • Philipsen, N.J. and Ma, Jingyuan,   “补贴作为应对市场失灵的手段:欧盟国家援助政策对中国的启示 (Subsidies as a means to solve market failure: Lessons for China from EU State aid policy)”, 财经法学(Law and Economy, Vol. 2018, No. 4, 2018, 163-177