Prof. dr. N. van Mieghem

Over Hoogleraar

De drie academische pijlers kenmerken deze leerstoel interventie cardiologie.

Op wetenschappelijk vlak is er een focus op de uitbouw van catheter gebonden klepbehandelingen inclusief herstel en vervanging van aorta, mitraal en tricuspiedklep. Verder is er speciale aandacht voor de ontwikkeling en toepassing van mechanische ondersteuning van de linker en rechter kamer bij patiënten die in shock zijn (acuut hartfalen) of een hoog-risico coronaire interventie ondergaan. Er is ook specifieke aandacht voor de research op gebied van invasieve coronaire beeldvorming en fysiologie, ontwikkeling van stents en strategie bepaling rondom coronaire interventies en verkalkte coronair arteries. Internationale uitstraling wordt hierbij nagestreefd met publicaties in de voornaamste medische (cardiologische) tijdschriften en presentaties op de belangrijke internationale (interventie) cardiologie congressen.

Onderwijs focust zich op opleiding van cardiologen in het klinisch en/of wetenschappelijk interventie cardiologie fellowship programma en teaching en live demonstraties voor interventiecardiologen op congressen. Belangrijk is om de wetenschappelijke en klinische activiteit te integreren binnen de samenwerking met de omgevende ziekenhuizen om optimale klinische zorg en service te garanderen voor de regio Rotterdam.