Prof.dr. R.A. de Man

Over hoogleraar

Professor de Man studeerde economie en geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde op het onderwerp “Antivirale therapie bij chronische hepatitis B” bij promotor prof. dr. S.W.Schalm. Aansluitend volgde hij de opleiding tot internist (prof. J.H.P.Wilson) en Maag-, Darm-, en Leverarts (dr. M van Blankenstein.) In 2015 werd hij met steun van het Erasmus Trustfonds benoemd tot hoogleraar MDL met als leeropdracht “Hepatologie in het bijzonder primaire levertumoren en de relatie met virale hepatitis”. Zijn onderzoek richt zich op beleid en management bij zeldzame goedaardige levertumoren zoals lever adenomen, antivirale therapie en de relatie met de ontwikkeling van het hepatocellulair carcinoom (HCC), markers voor vroeg detectie van hepatocellulair carcinoom, epidemiologie van HCC na succesvolle DAA-behandeling. Daarnaast is er een aparte experimentele lijn die zich richt op de ontwikkeling therapeutische vaccinatie van hepatitis B-virus (HBV) en HBV gerelateerde tumoren. In zijn onderzoek is er een intensieve samenwerking met de afdelingen heelkunde, klinische virologie, radiologie en pathologie.

Prof.dr. de Man is voorzitter van de multidisciplinaire commissie richtlijnherziening hepatocellulair carcinoom 2020.

Lopend onderzoek

 • Ontwikkeling van nieuwe biomarkers voor vroeg detectie van HCC, het Escalon-project. Dit is een EU-gesubsidieerde multicenter studie waarvan het Erasmus MC penvoerder is.
 • Ontwikkeling en klinische evaluatie van een therapeutisch vaccin tegen HBV en tegen HBV/HCC.
 • Opsporing, vroeg detectie HCC en behandeling van uit zorg geraakte HCV-patiënten, Celine project.
 • Epidemiologie van HCC na succesvolle DAA-therapie bij HCV-patiënten.
 • Beleid en management van goedaardige levertumoren in het bijzonder leveradenoom.
 • Vroeg detectie HCC bij patiënten met chronische hepatitis B of C middels verkort screenend MRI-protocol.
 • Clinical manifestations and treatment of HEV infection.
 • Design of TLR2-ligand-synthetic long peptide conjugates for therapeutic vaccination of chronic HBV patients. Dou Y, Jansen DTSL, van den Bosch A, de Man RA, van Montfoort N, Araman C, van Kasteren SI, Zom GG, Krebber WJ, Melief CJM, Woltman AM, Buschow SI. Antiviral Res. 2020 Feb 17:104746.
 • Discovery and selection of HBV-derived T cell epitopes for global immunotherapy based on viral indispensability, conservation and HLA-binding strength.de Beijer MTA, Jansen DTSL, Dou Y, van Esch WJE, Mok JY, Maas MJP, Brasser G, de Man RA, Woltman AM, Buschow SI. J Virol. 2019 Dec 18.
 • Ribavirin for Hepatitis E Virus Infection After Organ Transplantation: A Large European Retrospective Multicenter Study. Kamar N, Abravanel F, Behrendt P, Hofmann J Pageaux GP, Barbet C, Moal V, Couzi L, Horvatits T, De Man RA, Cassuto E, Elsharkawy AM, Riezebos-Brilman A, Scemla A, Hillaire S, Donnelly MC, Radenne S, Sayegh J, Garrouste C, Dumortier J, Glowaki F, Matignon M, Coilly A, Figueres L, Mousson C, Minello A, Dharancy S, Rerolle JP, Lebray P, Etienne I, Perrin P, Choi M, Marion O, Izopet J; Hepatitis E Virus Ribavirin Study Group. Clin Infect Dis. 2019 Dec 3.
 • Circulating levels of PD-L1 and Galectin-9 are associated with patient survival in surgically treated Hepatocellular Carcinoma independent of their intra-tumoral expression levels. Sideras K, de Man RA, Harrington SM, Polak WG, Zhou G, Schutz HM, Pedroza-Gonzalez A, Biermann K, Mancham S, Hansen BE, Bart Takkenberg R, van Vuuren AJ, Pan Q, Ijzermans JNM, Sleijfer S, Sprengers D, Dong H, Kwekkeboom J, Bruno MJ. Sci Rep. 2019 Jul 23;9(1):10677.

Quote

“Behandeling van virale hepatitis is in ieder stadium van de ziekte belangrijk om de incidentie van hepatocellulair carcinoom te laten dalen. Behandeling loont, altijd.”