Prof. dr. Will Tiemeijer

Over Hoogleraar

Per 1 oktober 2019 is Will Tiemeijer benoemd tot bijzonder hoogleraar “Gedragswetenschappen en Beleid”. Zijn leerstoel richt zich op de toenemende verbinding tussen gedragswetenschappen enerzijds en vraagstukken van government en governance anderzijds. De achterliggende gedachte is dat veel actuele maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld de almaar stijgende zorgkosten of klimaatverandering, vereisen dat mensen hun gedrag veranderen. In veel gevallen is het echter mogelijk noch wenselijk deze verandering te bewerkstelligen via de traditionele sturingsinstrumenten, zoals wettelijke geboden en verboden. Daarom roepen de laatste jaren beleidsmakers steeds vaker de hulp in van  gedragswetenschappers. Het blijkt dat de inzet psychologische en gedragseconomische kennis kan leiden tot nieuwe en interessante aanpakken om mensen te verleiden tot ander gedrag. Tegelijk roept dit echter ook nieuwe (normatieve) vragen op.

De toenadering tussen gedragswetenschappen en beleid is allerminst beperkt tot Nederland. Het is een wereldwijd fenomeen dat ook steeds meer wetenschappelijke aandacht krijgt. Er worden regelmatig wetenschappelijke conferenties over gehouden, er zijn nieuwe peer-reviewed journals opgericht specifiek gewijd aan dit onderwerp, en de bestuurskunde kent sinds kort de sub-discipline “Behavioral Public Administration”.

De inzet van deze leerstoel is om deze toenemende verbinding tussen gedragswetenschap en beleid te bestuderen, inclusief de normatieve aspecten hiervan. Een belangrijk doel is een bijdrage te leveren aan volgende stappen in deze verbinding, onder meer door onderzoek te doen naar de (mogelijke) rol van gedragswetenschappen in de beleidsvoorbereidende fase, en door onderzoek te doen naar de (mogelijke) betekenis van gedragswetenschappen voor vraagstukken van government en governance voorbij het terrein van gedragsbeïnvloeding. De leerstoel is ondergebracht bij de afdeling Department of Public Administration and Sociology (DPAS).

Will Tiemeijer (1964) heeft vele jaren bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gewerkt in diverse communicatie- en onderzoeksfuncties. In 2006 promoveerde hij (cum laude) aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Het geheim van de burger: over staat en opinieonderzoek. Dit proefschrift werd bekroond met de Van Poelje Jaarprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde. Sinds 2007 is hij senior-onderzoeker bij de Wetenschappelijker Raad voor het Regeringsbeleid. Daar was hij (mede)verantwoordelijk voor een reeks van invloedrijke publicaties over de relevantie van gedragswetenschappen voor politiek en beleid, waaronder de WRR-rapporten “De menselijke beslisser”, “Met kennis van gedrag beleid maken” en “Weten is nog geen doen”. Tijdens het jaar 2016-2017 was hij tevens als Fellow verbonden aan het Center for Advanced Studies of the Behavioral Sciences (CASBS) van Stanford University.