Prof. dr. G.C. van Rhoon

Over Hoogleraar

Prof. Dr. van Rhoon behaalde zijn B.Sc.-diploma in Technische Natuurkunde aan de HTS-Dordrecht, Nederland, in 1977. Hierna vervoegde hij de afdeling Experimentele Radiotherapie, waarbij hij het fysieke aspect van de klinische toepassing van Whole Body Hyperthermia onderzocht onder leiding van Prof. HS Reinhold. Hij promoveerde in 1994 aan de Technische Universiteit Delft op het proefschrift “Radiofrequency Hyperthermia System, experimentele en klinische beoordeling van de haalbaarheid van radiofrequentie hyperthermie systemen voor locoregionale diepe verwarming”.

Lopend Onderzoek

Zijn huidige activiteiten richten zich voornamelijk op de toepassing van lokale hyperthermie met het gebruik van niet-ioniserende elektromagnetische straling (“microgolven”). Hij is sterk betrokken bij de ontwikkeling van de apparatuur en procedures om routinematige kwaliteitsborging mogelijk te maken voor de toepassing van zowel oppervlakkige als diepe hyperthermie. Momenteel is hij voorzitter van het technisch comité van de Europese Vereniging voor Hyperthermische Oncologie (ESHO). Naast QA houdt hij zich ook bezig met de klinische toepassing van hyperthermie en was hij lid van de schrijfcommissie van de ESHO 88-5 fase III studie 1 en de Nederlandse Deep Hyperthermia Study 2. Hij speelde een sleutelrol bij de herkenning en acceptatie van hyperthermie als standaardtoevoeging aan radiotherapie bij de behandeling van kanker door het Nederlandse Ministerie van Gezondheid.
Daarnaast is hij ook de voorzitter van de taskforce “New Premises Radiotherapy 2010”. Deze taskforce adviseert de afdeling Stralingsoncologie met betrekking tot het ontwerp en de eisen van de bouw van de afdeling in de nieuwe gebouwen van het Erasmus MC.