Prof. dr. K.I.M. Rohde

Over Hoogleraar

Kirsten I.M. Rohde is een bijzonder hoogleraar Gedragseconomie met een focus op intertemporele keuze. Ze heeft brede onderzoeksinteresses in elk onderwerp dat betrekking heeft op gedragseconomie, maar richt zich vooral op de intertemporele keuze, een veld van de beslissingsleer die de wisselwerkingen analyseert die mensen maken tussen het heden en de toekomst.

Ze heeft gewerkt aan een vaak waargenomen irrationaliteit in dergelijke afwegingen: uitstelgedrag. Ze heeft er belang bij om ‘nudges’ te ontwikkelen om mensen te helpen dergelijk irrationeel gedrag te overwinnen. Ze doet zowel theoretisch als experimenteel werk. Andere onderzoeksgebieden van Kirsten Rohde zijn gelijkheid en sociale voorkeuren, en beslissingen onder risico.