Prof. dr. J.A. van Ruler

Over Hoogleraar

Prof.dr. J.A. (Han) van Ruler is een professor die een bijzondere leerstoel bekleedt in de intellectuele geschiedenis van de Renaissance en de Barok aan de Erasmus Faculteit der Wijsbegeerte en algemeen redacteur van Brill’s Studies in Intellectual History (BSIH) – de academische boekserie over intellectuele geschiedenis, opgericht door Arjo Vanderjagt in 1987 .

Brill’s Studies in Intellectual History is een peer-reviewed boekserie die nieuwe benaderingen publiceert van geschiedenis, de geschiedenis van filosofie en theologie, en de geschiedenis van ideeën. Speciale aandacht wordt besteed aan het gebruik van interdisciplinaire methoden en inzichten, zoals die van culturele antropologie, semiotiek en linguïstische analyse. Soms bevatten delen tijdschriften van eminente geleerden en procedures van conferenties, die anders moeilijk te verkrijgen zouden zijn.