Prof. dr. R.A. Zuidwijk

Over Hoogleraar

Rob Zuidwijk is hoogleraar Havens in Global Networks aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). De leerstoel, opgericht door het Erasmus Trustfonds en opgericht op 1 december 2014, richt zich op drie onderwerpen: coördinatie voor duurzame mondiale toeleveringsketens, synchromodale transportnetwerken (een flexibele en integrale inzet van verschillende vervoerswijzen op een netwerk om klanten beter te ontmoeten vraag- en duurzaamheidsdoelstellingen) en interorganisatorische systemen in de logistiek.

Zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften als California Management Review, Transportation Science, Manufacturing & Service Operations Management, Communications of the ACM en Production and Operations Management. Hij heeft deelgenomen en gecoördineerde gefinancierde onderzoeksprojecten op het gebied van internationale logistiek en containervervoer.

Hij doceert vrachtvervoersystemen, intermodaal transport, internationale logistiek en supply chain management, en interorganisatorische systemen in logistiek aan BSc-, MSc- en PhD-studenten, en hij is ook betrokken bij post-experience cursussen.

Professor Rob Zuidwijk levert een belangrijke bijdrage aan Smartport, een sterke onderzoeksgemeenschap in havengerelateerd onderzoek, waarvoor RSM en EUR een van de belangrijkste stakeholders zijn. Hij is ook academisch directeur van RSM’s Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance-programma, een nieuwe part-time masteropleiding om kennis over Europese douanewetgeving, internationale toeleverings- en logistieke ketens en informatiemanagement, die begint bij RSM in maart, te vergroten. Verder is hij ook wetenschappelijk directeur van de masteropleiding Maritime Economics and Logistics.

Professor Zuidwijk behaalde zijn doctoraat in de wiskunde aan de Erasmus Universiteit en heeft een eenjarige bezoekende functie bekleed aan de Universiteit van Californië in Los Angeles.