Fondsen

Alle prestigieuze universiteiten hebben een endowmentfonds, een vermogen waarmee de ambities van de universiteit gesteund worden. De Erasmus Universiteit is bijzonder trots op de groep vooraanstaande alumni en belangrijke donateurs die het endowment van het Trustfonds steunen. Ook u kunt op deze manier bijdragen bij aan de toekomst van de universiteit. Baanbrekend onderzoek en innovaties vragen om lange termijn en substantiële investeringen. Aanvragen voor deze fondsen zijn op uitnodiging.

 

Indien de schenker dat op prijs stelt kan de schenking de vorm krijgen van een Fonds op Naam. Het Trustfonds heeft verschillende Fondsen op Naam gelieerd aan schenkers. Daarnaast heeft ook iedere faculteit een eigen fonds.