Dianne Bevelander Memorial Fonds

Bestemmingsfonds

Drie decennia lang heeft Dianne zich sterk gemaakt voor de emancipatie van vrouwen in de academische wereld en het bedrijfsleven. Ze heeft zich onvermoeibaar ingezet om gendergelijkheid en diversiteit hoog op de agenda van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) te krijgen, en ook in bredere zin binnen de academische wereld en het internationale bedrijfsleven.

Zij heeft het leven van duizenden mensen over de hele wereld beïnvloed en laat een inspirerend nalatenschap na. Het Dianne Bevelander Memorial Fonds zal de voortzetting ondersteunen van haar levenswerk om de loopbaanontwikkeling van vrouwen te bevorderen.