Fonds Publieke Filosofie

Bestemmingsfonds

Dit fonds heeft als doel de instelling van een leerstoel en de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het terrein van de publieksfilosofie.