Hummingbird Fund

Hummingbird Fund

Bestemmingsfonds

Het Hummingbird Fund is een bestemmingsfonds onder het RSM Fund, gericht op ondersteuning van ervaringsgericht onderwijs met een lokale impact.